ชื่อ - นามสกุล :นายไพทูรย์ ชาวโพธิ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :Line ID :paitochapo
Telephone :0816702631
Email :paitochapo@gmail.com