คุณกำลังเข้าสู่เว็บเพจใหม่ของ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา www.yourdomainname.com
 
 
ข้อมูลนักเรียน ผลการสอบ  สถิติต่างๆ
วิดีโอ
ชุมชนบ้านโต้น
สำรวจโลก
เนคเทค
 
 
 
กลุ่มสถานศึกษาฯ 17
สพป.ขก.1
สพฐ.

 

ผลการทดสอบ ป.๕ คลิกเลย
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม 2556 คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมกันทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา ถวายวัดศรีพิมล และศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
   
วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยานำนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดูงานโครงการอำเภอ มข. พัฒนา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น ในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ จากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และมีบริการทางการแพทย์ สัตวแพทย์ การแสดงบนเวที
   
วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 2556 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล เฟส 2 ซึ่งมีนายคำพันธ์ สีลาโคตร เป็นประธานกรรมการประเมินในครั้งนี้ และโรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล
   
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ที่ 17 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2556 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 10 โรงเรียน
   
วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนทำบุญตักบาตร เลี้ยงภัตตาหาร พระสงฆ์ เนื่องจากวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 53 ปี ซึ่งผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มาร่วงานในครั้งนี้
   
วันที่ 17 เดือน มิถุนายน 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโต้น ตรวจสุขภาพนักเรียน ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพช่องปาก
   
วันที่ 13 เดือน มิถุนายน 2556 โรงเรียนจัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพต่อคุณครู มอบตัวเป็นศิษย์เพื่อที่จะได้อบรมสั่งสอนเป็นคนดีของสังคมต่อไป
   
วันที่ 6 เดือน มิถุนายน 2556 คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม โดยได้ปลูกต้นไม้บริเวณริมรั้วด้านทิศใต้ของโรงเรียน ได้แก่ต้นราชพฤกษ์ ประดู่ ขี้เหล็ก และเหลืองปรีดาทร
   
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน 2556 คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาที่ 17 และ สพป.ขก. 1 ปลูกต้นไม้ ณ ริมแก่่งกุดโดก ต. บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม 2556 โรงเรียนจัดกิจกรรมคารวานเสริมสร้างเด็กระดับปฐมวัย ให้กับโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ 16-17 ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
   
   
วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2556 ได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยมีผู้สมัคร 3 หมายเลข ได้แก่ เบอร์ 1 ด.ช. ณัฐนันท์ ผาพันธุ์ เบอร์ 2 ด.ช.นวศิลป์ อินเต็ม เบอร์ 3 ด.ญ.ดวงใจ พลดี ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนในครั้งนี้คือ เบอร์ 1 ด.ช. ณัฐนันท์ ผาพันธุ์
   
วันที่ 23เดือน พฤษภาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดศรีพิมล
   
ระหว่างวันที่ 20-21 เดือน พฤษภาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น โดยมีท่านสนอง สุดสะอาด รอง ผอ.สพป.ขก.1 เป็นประธานในพิธี และท่าน ผอ.สพป.ขก.1 เดินทางมาเยี่ยมค่ายฯ ในวันที่ 21 พ.ค. 2556 พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียน
   
วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
   
วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 2 มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย นักเรียนที่มีจิตอาสา และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
   
วันที่ 1 เดือน มีนาคม 2556 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 ได้จัดประชุมสามัญประจำปี สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกหนองแวงโนนตุ่น มีการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลคณะครู และตระกร้อคณะผู้บริหาร มีการระดมทุนเพื่อการศึกษา และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
   
วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 ได้จัดค่ายวิชาการประชาคมอาเซียน มีการเดินขวนพาเหรดอาเซียน การจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวทีของนักเรียนแต่ละโรงเรียน
[1][2]
   
วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) พลังแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีนางนิภา สุวรรณสุจริต นายอำเภอพระยืนเป็นประธานในงาน
   
วันที่ 11 เดือน มกราคม 2556 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยจัดให้มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น มีเกมการละเล่นระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน การแจกของรางวัน และจับฉลากแลกเปลี่ยนของรางวัลซึ่งกันและกัน และในวันที่ 12 เดือน มกราคม 2556 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโต้น โดยได้นำชุดการแสดงของนักเรียนทุกชั้นไปแสดงในครั้งนี้ด้วย
   
ระหว่างวันที่ 7-25 เดือน มกราคม 2556 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 จัดกิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา และใครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ สพป.ขก. 1 นายเศรษฐภัทร เรืองแหล่ ได้ออกนิเทศและตรวจเยี่ยม คณะครูนักเรียน
   
วันที่ 20-21 เดือน ธันวาคม 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมกับกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ 17 จัดกิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีกิจกรรมผจญภัย การแสดงรอบกองไฟ ของกองลูกเสือแต่ละโรงเรียน
   
วันที่ 5 เดือน ธันวาคม 2555 คณะครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สนามเทศบาลตำบลบ้านโต้น

   
วันที่ 3 เดือน ธันวาคม 2555 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 บรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และงานรำลึกชาติกาล 109 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

   
วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2555 กลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 17 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราช เสร็จกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดศรีพิมล

   
วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน 2555 คณะครู และนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ร่วมถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ และบำเพ็ญประโยชน์โดยการทำความสะอาดบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรม

   
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน 2555 พิธีมอบหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภเถร) มูลค่า 2,300,000 บาท โดยผู้มีจิตศรัทธาบริจาคคือ คุณแม่สุมาลี ดีราษฎร์วิเศษ และท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบในครั้งนี้ มีการปลูกต้นสุพรรณิการ์ โดยท่านผู้อำนวยการเขตฯ และคุณสุมาลี เพื่อเป็นร่มเงาให้กับบริเวณโรงเรียน มีการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
   

วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2555 ประชุมผู้ปกครองชั้นปะถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การจัดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยมีนายนิตย์ ก้อนคำ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีจัดมอบในครั้งนี้ และมีการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น ข้อตกลงในการใช้ ให้กับผู้ปกครอง

   
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2555 เทศบาลตำบลบ้านโต้น ร่วมกับโรงเรียน ช่วยกันพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีมอบหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
   

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม 2555 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และต่อต้านยาเสพติด มีการแข่งขันเกมต่างๆ ตระกร้อ วอลเลย์บอล และฟุตบอล

   

Webmaster
นายพูลทรัพย์ หารพะยอม, นางสาวจิราภรณ์ ตลับเพชร
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา หมู่ที่ 1 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทรศัพท์ 0-4330-9560
ปรับปรุงข้อมูล July 27, 2013 7:32 PM

ผลสอบ ป.๑ คลิกเลย ผลสอบป.๒ คลิกเลย ผลการสอบป.๓คลิกเลย ผลการทดสอบ ป.๔ คลิกเลย ผลการทดสอบ ป.๕ คลิกเลย ผลการทดสอบ ป.๖